Preguntes freqüents sobre la pedagogia Waldorf

Pedagogia Waldorf: Un estil diferent, educant per la llibertat


Waldorf és una pedagogía nova?

La pedagogía Waldorf va ser creada pel filòsof austríac Rudolf Steiner el 1919. Es fonamenta en una concepció de l’ésser humà de manera holística. Steiner postulà una ciència integral que anomenà Antroposofia.  La Antroposofia proposa transitar un camí de coneixement que permeti a l’ésser humà percebre la realitat no sensible.
Fa més de 90 anys que aquesta pedagogia s’ha estat aplicant i això és un aval d’experiència i de continuïtat. Actualment hi ha més de 2.000 escoles en més de 70 països diferents.

A Espanya va començar fa 32 anys a Madrid amb l’escola “Libre Micael” de Las Rozas. A Catalunya també portem uns 30 anys acompanyant als nens en aquesta educació respectuosa i integral (El Til·ler de Bellaterra).
Aquesta pedagogia està reconeguda pel ministeri d’ensenyament.

Quines són les característiques que diferencien les escoles Waldorf de les tradicionals?

 • Comença a l’edat de tres anys (idealment) i a ell assisteixen nens de tres, quatre, cinc i sis anys, en modalitat de sales integrades.
 • La primària s’inicia als set anys i el mestre de grau acompanya els nens durant tot el període, que conclou en iniciar el secundari (l’objectiu és que a través del coneixement profund de cada nen, el mestre pugui percebre el que necessita pedagògicament en cada moment).
 • L’ensenyament s’organitza per èpoques, no hi ha un horari mosaic. Això significa que un àrea de coneixement s’aprofundeix durant aproximadament 3 o 4 setmanes i després es passa a la següent.
 • L’alumne va confeccionant el seu propi quadern d’aprenentatge al llarg del període lectiu. L’acostament al pensament abstracte, amb textos i altres fonts d’informació és progressiu evitant la intel·lectualizació precoç en els nens.
 • El mestre avalua el procés d’aprenentatge a través del contacte quotidià amb els alumnes (avaluació continuada). Per aquest motiu el docent té una estreta i recurrent comunicació amb els pares, mantenint-los informats i propiciant un vincle de retroalimentació. L’avaluació final es dóna en forma d’un registre narratiu que comenta l’acompliment del nen al llarg de tot el cicle lectiu. Aquesta peculiaritat, a més, procura no fomentar la competitivitat.
 • S’incorpora l’art en diferents expressions com un mitjà d’aprenentatge en les matèries curriculars. El cant, la música, el moviment i les manualitats no només tenen les seves classes especials sinó que són recursos utilitzats en matemàtica, llengua o ciències per a l’elaboració de coneixements específics. Això fa que es doni un aprenentatge més significatiu (que no oblidin els aprenentatge amb tanta  facilitat com nosaltres)
 • Els nens participen en tallers de diferents oficis com fusteria, cuina, teixit i jardineria, entre altres.
 • A les aules es procura que els elements estiguin confeccionats o vinculats amb productes naturals, evitant els aparells tecnològics o els materials (objectes i joguines) de plàstic. Es considera indispensable que els nens es familiaritzin amb els productes de la naturalesa, així com amb activitats que generin contacte amb els mateixos.
 • Tan important com el que ingerim per la boca és el que hem de digerir en la nostra ànima, de allí que sigui de vital importància protegir els sentits dels nens: Què escolten? Què veuen? Què senten?, Etc. A l’escola es procura que aquestes imatges i “aliments” siguin curoses i d’acord a les necessitats del nen.
 • Es fomenta el respecte pels ritmes i cursos naturals dels esdeveniments, per exemple un horari regular sa per menjar i anar a dormir col·labora amb els ritmes metabòlics de l’organisme.
 • Els pares tenen una participació molt important , formant part de comissions (administració, de comunicació, de manteniment, d’esdeveniments, etc), ja que són els que proveeixen els mitjans necessaris perquè l’escola pugui funcionar.
 • La veneració té un lloc important en l’educació del nen. Basada en la Antroposofia, la pedagogia Waldorf té una orientació cristiana, com a camí evolutiu de l’home. No obstant això, l’escola promou l’educació religiosa a la família i no en l’àmbit escolar. En el seu lloc, s’incentiva als nens a venerar i contemplar els fets que tenen a veure amb el miracle de la vida, els seus ritmes i les seves etapes, com ara les estacions.

Què passa si que el meu fill, per qualsevol eventualitat, hagués de concórrer a una escola amb pedagogia tradicional després d’haver assistit en una escola Waldorf? S’adaptaria bé?

Els continguts que s’ensenyen en una escola Waldorf contemplen els establerts per l’ensenyament oficial (compta amb el reconeixement del Ministeri d’Educació del Govern de la Ciutat a través de la DGEGP) i afegeixen altres propis de la currículums Waldorf. Els nens s’adapten amb naturalitat a altres sistemes educatius i, si venen d’una escola Waldorf, no presenten problemes a l’iniciar-se en la Universitat o qualsevol estudi terciari.

La característica fonamental d’un estudiant Waldorf és el coneixement que té dels seus potencials i de fer-ne un ús adequat, adaptant-se a les circumstancies de manera creativa.

Resposta d’una ex-alumne waldorf:

S’adapta igual que qualsevol altre nen, jo diria que fins i tot millor perquè tenen una dinàmica participativa i de treball en grup, són molt creatius i dinamitzen l’aula.

La meva experiència personal és que quan vaig entrar a 1r de primària no havia vist lletres ni números en la meva vida, no tenia ni idea de llegir, ni escriure (Waldorf creu que els continguts de primària no han d’envair la primera infància). No obstant això, en menys de dues setmanes ja estava a l’altura de la resta de la classe, fins i tot era una de les que millor llegia, i això passa, simplement, perquè el meu cos i el meu cervell estaven en aquell moment preparats per assimilar aquests continguts, pel que no em va suposar cap problema arribar al nivell del grup.

Pot meu fill amb capacitats especials concórrer a una escola Waldorf?

La majoria de les escoles compten amb un equip pedagògic-terapèutic capaç d’acompanyar el nen en el seu desenvolupament, avaluant les seves capacitats individuals i generant un esquema d’aprenentatge que afavoreixi el seu avanç tant acadèmic com anímic-espiritual. És per això que les escoles Waldorf són aptes per a nens amb problemes d’aprenentatge o necessitats especials. Cada escola organitza la manera i mesura que aquests nens s’incorporen als graus per aconseguir un harmònic equilibri.

Anuncis