El Projecte

La pedagogia 

La LlumEl projecte de l’espai Infantil la Llum segeuix la pedagogia Waldorf. Aquesta fou creada el 1919 a Alemanya per Rudolf Steiner, es fonementa en un coneixement profund de la naturalesa humana. Concep l’educació com un art i vol afavorir un desenvolupament harmònic de l’ésser humà, dedicant especial atenció a l’equilibri de tres aspectes fonamentals: pensament, sentiment i voluntat (aptituds intel.lectuals, artístiques i manuals).

Altres fonts d’inspiració pedagògica són les observacions sobre moviment lliure i desenvolupament infantil de la pediatra hongaresa Emmi Pikkler i de la pedagoga alemanya Elfriede Hengstenberg.

IMG-20150427-WA0001

La importància del ritme i de la qualitat de els activitats

S’alternen rítmicament les activitats de joc lliure a l’interior i a l’exterior, joc de moviment, danses, cançons, activitats artístiques (dibuix, pintura, modelatge, teixir), elaboració de pa, contes jocs de dits, …

El ritme, alternant les activitas d’expansió i de concentració, representant una respiració equilibrada, dóna seguretat i confiança a l’infant. Amb l’ordre i el ritme s’eduquen també la voluntat i l’adquisició d’hàbits.

La imitació i el joc

L’adult realitza tasques artesanals, artístiques i domèstiques en els quals els infants col.laboren. Així se’ls hi ofereixen possibilitas diverses per aprendre mitjanánt la imitació, l’experimentació i el joc creatiu. Les educadores representen davant de l’infant un model d’actitud i valors. Els bons hàbits, l’exemple de l’adult i la creativitat han de substituir la pura autoritatIMG_0049.

Tot plegat fa que l’infant es mantingui en l’activitat central de la infantesa: el desenvolupament individual i natural de les capacitats físiques, emocionals i cognitives que seràn els fonaments per als aprenentatges d’etapes posteriors.

“Tracteu a les persones com si fossin com haurien de ser i les ajudereu a convertir-se el que són capaces d’arribar a ser” J. W. von Goethe

Anuncis