Pedagogia Waldorf

La pedagogia Waldorf 

Creada el 1919 a Alemanya per Rudolf Steiner, es fonementa en un coneixement profund de la naturalesa humana. Concep l’educació com un art i vol afavorir un desenvolupament harmònic de l’ésser humà, dedicant especial atenció a l’equilibri de tres aspectes fonamentals: pensament, sentiment i voluntat (aptituds intel.lectuals, artístiques i manuals).

 

Anuncis